(اول این قصه تو یی)

کاش امسال  ، نوروز فاطمی ما  ، با  صدای قدم های سبز تو  ، تحویل شود....

ای بهار دوران ها  !!!

سلام بر بهار حقیقی  !

نوشته شده توسط سهراب در ساعت 17:13 | لینک  | 

لبیک یا رسول الله

نوشته شده توسط سهراب در ساعت 18:18 | لینک  | 

همه دارند می آیند ... همه آمده اند .. و باز هم من  جا ماندم ...  

لبیک یا حسین ع

نوشته شده توسط سهراب در ساعت 10:10 | لینک  | 

 

یا حسین 1

نوشته شده توسط سهراب در ساعت 9:16 | لینک  | 

 

یادت به خیر ... !

چه زود هفت سال گذشت از حرف های ناتمام  ما و قصه رفتن تو  ... !

نوشته شده توسط سهراب در ساعت 15:26 | لینک  |