(اول این قصه تو یی)

لبیک یا رسول الله

نوشته شده توسط سهراب در ساعت 18:18 | لینک  | 

همه دارند می آیند ... همه آمده اند .. و باز هم من  جا ماندم ...  

لبیک یا حسین ع

نوشته شده توسط سهراب در ساعت 10:10 | لینک  | 

 

یا حسین 1

نوشته شده توسط سهراب در ساعت 9:16 | لینک  | 

 

یادت به خیر ... !

چه زود هفت سال گذشت از حرف های ناتمام  ما و قصه رفتن تو  ... !

نوشته شده توسط سهراب در ساعت 15:26 | لینک  | 

پاییز  می آید و  ثانیه به ثانیه و قدم به قدم نزدیک تر

می شود و با هر قدمش  رنگ از چهره برگ های عاشق

می پرد . برگ ها رنگ می بازند اما آرزوهایشان را با امید

به دیدن بهاری دوباره زنده نگه می دارند ....

به اندازه تک تک برگ های رقصان پاییز ، آرزوهای خوب

داشته باش و با تک تک لحظه هایش زندگی کن ..

مهر ،تولد دوباره مدرسه و خاطره های جاودانه اش

مبارک ...

 

نوشته شده توسط سهراب در ساعت 17:35 | لینک  |